Adresaci wizerunku

Adresaci wizerunku

Publikacje Oferta Post Title Klienci są najważniejszym adresatem wizerunku firmy, gdyż są niepodważalnym warunkiem jej istnienia. Nie można jednak zapominać o innych podmiotach otoczenia przedsiębiorstwa. Adresatów wizerunku można podzielić na dwie grupy -...
Proces kształtowania wizerunku

Proces kształtowania wizerunku

Publikacje Oferta Post Title „Najważniejszym zadaniem kreatora marki jest jej przesłanie: wymyślenie, czym powinna być w przypadku nowej marki, oraz wnikliwa analiza, czym jest i dokąd powinna zmierzać, jeżeli ma już odpowiednią pozycje na rynku.”1 Budowanie...
TOŻSAMOŚĆ a wizerunek

TOŻSAMOŚĆ a wizerunek

Publikacje Oferta Post Title "Tożsamość organizacji bywa niekiedy utożsamiana z jej wizerunkiem, co jest nieporozumieniem."1 "Tożsamość to samoświadomość organizacji, a wizerunek to jej obraz i konsekwencja."2 Powodem często popełnianego błędu, jakim jest stawianie na...
WIZERUNEK a Tożsamość

WIZERUNEK a Tożsamość

Publikacje Oferta Post Title Warto podkreślać, że wizerunek i tożsamość – pomimo ścisłych zależności – to pojęcia z goła odmienne. "O ile tożsamość jest pewnym zespołem atrybutów, które przedsiębiorstwo przekazuje otoczeniu, a zwłaszcza konsumentom, to wizerunek...
Wizerunek firmy a marka

Wizerunek firmy a marka

Publikacje Oferta Post Title „Kolejny problem, jaki wiąże się z marketingowym ujęciem wizerunku, to rozszerzenie pojęcia wizerunku o pojęcie wizerunku marki. Spotkać się można nawet z ograniczeniem rozważań na temat wizerunku jedynie do kształtowania marki produktu. O...