Adresaci wizerunku

Adresaci wizerunku

Publikacje Oferta Post Title Klienci są najważniejszym adresatem wizerunku firmy, gdyż są niepodważalnym warunkiem jej istnienia. Nie można jednak zapominać o innych podmiotach otoczenia przedsiębiorstwa. Adresatów wizerunku można podzielić na dwie grupy -...
Proces kształtowania wizerunku

Proces kształtowania wizerunku

Publikacje Oferta Post Title „Najważniejszym zadaniem kreatora marki jest jej przesłanie: wymyślenie, czym powinna być w przypadku nowej marki, oraz wnikliwa analiza, czym jest i dokąd powinna zmierzać, jeżeli ma już odpowiednią pozycje na rynku.”1 Budowanie...
TOŻSAMOŚĆ a wizerunek

TOŻSAMOŚĆ a wizerunek

Publikacje Oferta Post Title "Tożsamość organizacji bywa niekiedy utożsamiana z jej wizerunkiem, co jest nieporozumieniem."1 "Tożsamość to samoświadomość organizacji, a wizerunek to jej obraz i konsekwencja."2 Powodem często popełnianego błędu, jakim jest stawianie na...
Definicja, istota i funkcje marki

Definicja, istota i funkcje marki

Publikacje Oferta Post Title W myśl definicji American Marketing Association, „marka to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy albo ich grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji”1 „W literaturze...