Publikacje

Oferta

Post Title

Dużą rolę w rozwoju systemów wizualnych odegrał Kościół, który od wieków posługuje się kodami kolorystycznymi i symbolami. „Kilkaset odmian znaków i ich bogata i głęboka symbolika oraz znaczenie atrybutów i ubiorów tworzy niezwykle skomplikowaną strukturę wizualną. Ten największy system wizualny podkreśla znaczenie kanonu zachowań o imponującej symbolice i różnorodnych formach.”1

Oczywiście od czasów średniowiecznych znacznie zmieniły się metody projektowania symboliki i wizualnej tożsamości, ale niektóre zabiegi po dziś dzień zostały niezmienne.

„Twórcy i użytkownicy herbów szybko zwrócili uwagę, że czytelność znaków znakomicie można podnieść poprzez uwypuklenie jego charakterystycznych elementów.”2

„Ten znany współczesnym projektantom zabieg stosowali powszechnie średniowieczni twórcy herbów. Jedna z najbardziej znanych figur, orzeł heraldyczny, znacznie odbiega od swego ptasiego pierwowzoru. Wizualnymi cechami charakterystycznymi tego drapieżnego ptaka są silny dziób i pazury. Znajduje to odbicie w znaku heraldycznym, który mocno podkreśla właśnie te elementy.

Heraldyzacja formy wpływała na stylizację przedstawienia godeł. Komponowane wyobrażenia często były dalekie od realizmu, tworzyły jednak znaki jednoznacznie kojarzone i prawidłowo odczytywane przez ówczesnych odbiorców. Heraldyka tworzyła także figury, które nie znajdowały swych odniesień w otaczającym świecie. Godła te otrzymywały własne nazwy i spotykane były wyłącznie w znakach heraldycznych.”3

Zarówno w przeszłości, jak i dziś, istotną rolę spełnia wykorzystywanie przez organizację jednolitej kolorystyki. „Korzenie współczesnych rozwiązań dobrze czytelnych układów barw tkwią w regule alternacji, która zabraniała kładzenia barw na barwę i metalu na metal. Poza nielicznymi rozwiązaniami z zastosowaniem czerni, stanowiącymi wyjątek od reguły alternacji, ówczesne układy barw odpowiadają ściśle obecnym wymogom projektowania. Porównując najczęściej występujące zestawienia tynktur heraldycznych z wynikami badań czytelności kolorów, widać wyraźnie, jak bardzo średniowieczna praktyka odpowiada współczesnym standardom.”4

Analogie do umieszczania w firmowych logo symboli branży, produktów czy istotnych cech przedsiębiorstwa, a także stosowanie przez wiele firm znaków abstrakcyjnych, są bardzo wyraźne.

Przypisy
1 A.M. Nikodemska – Wołowik, T. II P. Górski, M. Wołowik, Nie tylko logotyp, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004, s. 18
2 W. Leonhard, Das grosse Buch der Wappenkunst, Verlag D. W. Callwey, Munchen 1976, s. 127, za Ibidem, s. 21
3 Ibidem, s. 21
4 Ibidem, s. 24

1843. Agencja kreatywna

Znajdź nas:

O nas

Współpraca

Zastrzeżenia Prawne

Polityka Prywatności

1843. Agencja Kreatywna

ul. Żabiniec 38/LU3B

31-215 Kraków