Publikacje

Oferta

Post Title

„Wynalezienie druku ok. 1440 r. spowodowało pierwszą rewolucję w reklamie, która mogła teraz dotrzeć do większej liczby odbiorców. W 1450 r. ukazała się pierwsza drukowana ulotka zachęcająca do kupna książki wydanej przez Leopolda Laubera. Na murach miast pojawiły się plakaty. Za najstarszy uznaje się zamówiony przez biskupa Paryża w 1478 r. druk informujący o misterium na placu Notre Dame. W XVII w. łamy prasy zaczęły zapełniać się reklamami. […] W Polsce czasopismem ogłoszeniowym były wychodzące od 1762 r. Warszawskie Ekstraordynaryjne Tygodniowe Wiadomości.

„Na początku XIX wieku, na który przypada rozkwit rewolucji przemysłowej, zaczęto rejestrować znaki towarowe i obejmować je ochroną prawną. Podążano drogą wytyczoną wcześniej przez Thomasa Jeffersona, który w 1791 roku, jeszcze jako sekretarz stanu, zainicjował legislację znaków towarowych. We Francji przyjęto odpowiednie ustawy w 1857 r., w Niemczech w 1874 roku, a w Wielkiej Brytanii w 1875 roku podpisano słynny The Trade Marks Registration Act.

Zaczyna pojawiać się charakterystyczna litera R w kółku ®, oznaczająca registered mark, czyli znak zastrzeżony, a z nastaniem tej nowej epoki utożsamiany jest brytyjski browar Bass. Producent ten zastrzegł w 1876 roku swój znak złożony z napisu i rysunku czerwonego trójkąta.”2

Prawdziwą hossę reklama zaczęła przeżywać dzięki rewolucji przemysłowej w XIX w. Większa produkcja, różnorodność i dostępność towarów oznaczały, że o klienta trzeba było walczyć. Zajęły się tym powstające coraz liczniej agencje reklamowe, a graficy i fotografowie zaczęli mieć wpływ na wizualną stronę ogłoszeń. Wysokonakładowa prasa, kolej, telegraf, telefon ułatwiały ich rozpowszechnianie.”1

„Koniec XIX w. to również czas, gdy wykluwały się pierwsze marki, m.in. Levi’s, Maxwell House, Budweiser i Coca-Cola. Znaczenia nabrał wizerunek firmy, który w ogromny stopniu zależał od reklamy.”3

Dziś natomiast nikt nie zaprzeczy, że jakość przekazu reklamowego, a w konsekwencji jego skuteczność, w ogromnym stopniu zależy od fundamentu firmowej wizualizacji jakim jest znak firmowy, czy też a propos historii - jej godło, albo po prostu…logo.

Przypisy
1 https://issuu.com/lotpolishairlines/docs/kaleidoscope_1412/1?e=6663404/10859435, na dzień 19.07.2016r.
2 A.M. Nikodemska – Wołowik, T. II P. Górski, M. Wołowik, Nie tylko logotyp, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Gdańsk 2004, s. 27
3 https://issuu.com/lotpolishairlines/docs/kaleidoscope_1412/1?e=6663404/10859435, na dzień 19.07.2016r.

1843. Agencja kreatywna

Znajdź nas:

O nas

Współpraca

Zastrzeżenia Prawne

Polityka Prywatności

1843. Agencja Kreatywna

ul. Żabiniec 38/LU3B

31-215 Kraków